Estatuts


 • Capitol 1: Denominació
  Finalitats i Domicili

  ARTICLE 1º.- DENOMINACIÓ
  L’Associació es denominarà “ASSOCIACIÓ D’ANTICS JUGADORS DE BÀSQUET DEL FUTBOL CLUB BARCELONA” i regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE 73, de 26-3-2002), els seus estatuts i el reglament de règim intern.

  ARTICLE 2º.- FINALITATS
  La finalitat de l’Associació és fomentar l’amistat i el companyerisme entre els antics jugadors de bàsquet del Futbol Club Barcelona, promovent i programant la convivència entre ells, així com, entre els simpatitzants de l’esport del bàsquet dins de l’entorn del Futbol Club Barcelona, incloent-hi el foment i la pràctica de l’activitat esportiva sense finalitat lucrativa.

  ARTICLE 3º.- DOMICILI SOCIAL I ÀMBIT TERRITORIAL
  El domicili de l’Associació s’estableix a Travessera de les Corts, 63 1º 1ª , 08028 – Barcelona, en total autonomia de gestió i decisió.

  L’àmbit d’activitat principal de l’entitat, l’assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica, sigui de caràcter local, estatal o internacional, relacionada amb les activitats de l’Associació.

  Capitol 2: Classes de socis,
  drets i obligacions, pèrdua de
  condició de soci

  ARTICLE 4º.- CLASSES DE SOCIS
  Existiran tres classes de persones vinculades a l’Associació, el “membre”, el soci “ex-jugador” i el soci “simpatitzant”. Per ser “membre” es requerirà haver tingut fitxa com a jugador, tècnic, o una altra funció pertanyent al F.C.Barcelona, amb fitxa o sense fitxa, en qualsevulla de les seves categories, i en qualsevol any. Per ser “soci ex-jugador” es requerirà, a més de tenir la categoria de membre, haver pagat la quota anual corresponent de soci. Per ser “soci simpatitzant” es requerirà, haver tingut relació directa o indirecta amb la secció de bàsquet del F.C.Barcelona i estar avalat per dos socis ex-jugadors de l’Associació. Per ingressar a formar part de l’Associació, en qualsevol de les seves modalitats, en qualsevol cas, s’haurà de subscriure la sol·licitud, complimentant les formalitats precises i acreditant els requisits exigits per cadascuna de les classes de soci establertes, “soci ex-jugador”, i “soci simpatitzant”; no així, amb la qualitat de “membre”, la qual es automàtica. L’Admissió, en qualsevol cas, s’acordarà per majoria en Junta Directiva, una vegada examinada la corresponent proposta, i es comunicarà en l’Assemblea General més immediata.
  ARTICLE 5º.- DRETS DELS SOCIS
  Són drets del soci de l’Associació:

  1.- Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. S’estableix que tot “soci simpatitzant” té dret a vor amb valor 1, el “soci ex-jugador” té dret de vot de valor doble al del soci simpatitzant (valor 2), i el “membre” té dret a assistir a l’Assemblea General però no te dret a vot. A les assemblees en les quals s’hagi de procedir a l’elecció de President de l’Associació, els candidats a President hauran d’haver estat ex-jugadors de la sessió de bàsquet del F.C. Barcelona. Tot soci podrà ser representar en l’Assemblea General per un altre soci. No s’admet el vot per correspondència.

  2.- Rebre informació de la marxa de l’Associació, la identitat dels socis i de l’estat dels comptes de l’Associació, i amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que es tractaran a l’Assemblea.

  3.- Elegir o se elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

  4.- Tenir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de règim intern.

  5.- Consultar els llibres de l’Associació.

  6.- Ser escoltat prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries per l’incompliment dels deures de soci.

  7.- Participar en aquells actes socials que organitzi l’Associació, exceptuant aquells partits de bàsquet que es considerin com d’entrenament i oficials, en els quals solament podrà participar el “soci ex-jugador”, i com a excepció, el “soci simpatitzant” amb expressa autorització del President de l’Associació o d’un vicepresident de l’Associació amb el coneixement del President.

  8.- Suggerir als components de la Junta Directiva quantes idees puguin tenir, referents a assolir una major eficàcia en les activitats de l’Associació.

  Newsletter

  Informa't de les nostres activitats per mail:

  Copyright © 2016 - Associació d'antics jugadors de bàsquet del F.C. Barcelona

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
  Privacidad